NL DE CZ

Verblijfsreglement

 • In de appartement worden alleen huurders ondergebracht op vertoon van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort). De verhuurder zal de gegevens uit het identiteitsbewijs noteren in het gastenboek.
 • De appartementen mogen alleen worden betreden in huisschoeisel. Toegang in skischoenen is niet toegestaan.
 • In het hele gebouw, inclusief de appartementen, geldt een rookverbod.
 • De uitrusting en de inventaris van het appartement mogen niet buiten het appartement worden gebruikt.
 • In geval van een langer verblijf worden de handdoeken en badhanddoeken elke week vervangen. Tijdens een verblijf van een week wordt het appartement niet schoongemaakt. Bij een verblijf van langer dan een week wordt het appartement één keer per week schoongemaakt.
 • Wij raden u aan geen grotere bedragen geld, documenten of andere waardevolle spullen in het appartement achter te laten.
 • De verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid voor eigendommen die gasten onbeheerd in het appartement achterlaten.
 • In het appartement mag geen meubilair worden verplaatst en mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan electrische of andere installaties. Het is verboden andere electrische apparaten te gebruiken dan apparaten voor de persoonlijke verzorging, opladers voor mobiele telefoons en andere apparaten voor mobiele communicatie.
 • Het is verboden zonder toestemming van de eigenaar dieren tot het appartement toe te laten.
 • Gasten kunnen hun auto parkeren op de gereserveerde parkeerplaats voor het gebouw. Deze parkeerplaats is vrij toegankelijk en de verhuurder draagt daarom geen verantwoordelijkheid voor eventuele ontvreemding van uw voertuig of van zaken in het voertuig.
 • Het gebruik van electrische kachels is door de electriciteitsleverancier beperkt tot 20 uur per dag (er zijn 4 onderbrekingen van elk 1 uur).
 • Vanwege brandgevaar is het niet toegestaan voorwerpen op of in de directe omgeving van de electrische kachels te plaatsen.
 • Om veiligheidsredenen wordt het afgeraden kinderen jonger dan 10 jaar zonder toezicht van een volwassene alleen te laten in het appartement.
 • De gast is volledig verantwoordelijk voor door hemzelf, zijn kinderen of andere aan zijn zorg toevertrouwde personen toegebrachte schade aan de uitrusting van het appartement. In geval van op deze wijze ontstane schade dient de schade ter plekke voor het vertrek van de gast te worden vergoed. Het bedrag van de schade wordt vastgesteld in onderling overleg of op grond van het oordeel van een gespecialiseerd bedrijf. De gast is verplicht onmiddellijk eventuele eerder ontstane schade aan het appartement of de uitrusting ervan te melden. Indien hij dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat hij de later geconstateerde schade zelf heeft veroorzaakt.
 • Eventueel verlies van sleutels dient de gast onmiddellijk aan de verhuurder te melden en de hierdoor veroorzaakte schade dient te worden vergoed (de kosten die zijn verbonden aan de plaatsing van een nieuw slot).
 • De verhuurder draagt ten opzichte van de verhuurder geen verantwoordelijkheid voor schade die hij niet heeft veroorzaakt.
 • Het is niet toegestaan in de appartementen bezoek te ontvangen.
 • De gast is verplicht bij het verlaten van het appartement de verwarming laag te zetten, de lichten uit te doen, electrische apparaten uit te schakelen en te controleren of alle waterkranen zijn dichtgedraaid, ramen en deuren te sluiten, en het appartement en de hoofdingang van het gebouw op slot te doen. Bij het verlaten van de opbergruimte voor fietsen en skiuitrusting in de kelder dient de gast het licht uit te doen en de ruimte te sluiten.
 • De gast dient van 22:00 tot 07:00 uur de nachtrust te respecteren.
 • Het betreden van het omliggende terrein, de tuin en de parkeerplaats is op eigen risico.
 • De gast is verplicht zich te houden aan alle bepalingen in dit verblijfsreglement.
 • Indien de gast in ernstige mate inbreuk pleegt op dit reglement, heeft de verhuurder het recht de door hem aangeboden diensten voor accommodatie onmiddellijk te beëindigen zonder dat de gast recht heeft op terugbetaling van de verblijfskosten.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het naleven van dit verblijfsreglement. Wij verheugen ons op uw komst!

Ski scholen

Ontspanning

Volg ons

Contact

Tel.: +420 739 066 379